Högkostnadsskydd


Du får ersättning för patientavgifter inom vården eller för inköp av läkemedel som berättigar som ingår i högkostnadsskyddet för vård eller läkemedel.

Ersättning för vård lämnas med högst det belopp som du måste betala för att uppnå den högkostnadsgräns som gäller enligt hälso- och sjukvårdslagen (i dagsläget 1 100kronor). Du ansvarar själv för att beloppen påförs på högkostnadskortet.

När det gäller ersättning för läkemedel så utgår det upp till gränsen för frikort som för närvarande uppgår till 2 250 kronor

Om du inom en period av 12 månader kommit upp till den högkostnadsgräns som gäller ska du ta ut frikort.

Viktig information

  • Det är ej tillåtet att skjuta upp uttag av frikort. Frikortet gäller under den tid som återstår av 12 månader räknat från första datumet i perioden.
Postadress: ASB, 721 83 Västerås
Telefon: 021-41 40 27
Besöksadress: Domkyrkoesplanaden 7
Öppettider: mån-fred 09.30-15.00
Lunchstängt: 11.30-13.00