Utbetalning av ersättning

Ersättning utbetalas en gång per månad via lönen. Följande datum måste kvitton vara ASB tillhanda för att ersättning ska utbetalas i kommande lön (Draka Kabel har fördröjning med en månad):

2018

Lön Kvitton ASB tillhanda senast
Januari 2017-12-29
Februari 2018-01-31
Mars 2018-02-28
April 2018-03-29
Maj 2018-04-30
Juni 2018-05-31
Juli 2018-06-21
Augusti 2018-07-31
September 2018-08-31
Oktober 2018-09-28
November 2018-10-31
December 2018-11-30
Postadress: ASB, 721 83 Västerås
Telefon: 021-41 40 27
Besöksadress: Domkyrkoesplanaden 7
Öppettider: mån-fred 09.30-15.00
Lunchstängt: 11.30-13.00