Utbetalning av ersättning

Ersättning utbetalas en gång per månad via lönen. Följande datum måste kvitton vara ASB tillhanda för att ersättning ska utbetalas i kommande lön (Draka Kabel har fördröjning med en månad):

2019

Lön Kvitton ASB tillhanda senast
Januari 2018-12-28
Februari 2019-01-31
Mars 2019-02-28
April 2019-03-29
Maj 2019-04-30
Juni 2019-05-31
Juli 2019-06-20
Augusti 2019-07-31
September 2019-08-30
Oktober 2019-09-30
November 2019-10-31
December 2019-11-29
Postadress: ASB, 721 83 Västerås
Telefon: 021-41 40 27
Besöksadress: Domkyrkoesplanaden 7
Öppettider: mån-fred 09.30-15.00
Lunchstängt: 11.30-13.00