För vilka gäller det?


Försäkringen ingår obligatoriskt i anställningsvillkoren för alla som blir tillsvidareanställda av ABB eller av något annat företag som tidigare varit ägt av ASEA/ABB och som beviljats att vara kvar i försäkringen.

Som nyanställd i ett företag som är anslutet till ASB blir du automatiskt medlem i ASB och varje månad dras det en summa från lönen som går direkt till din försäkring – du slipper alltså allt krångel med medlemsavgifter och inbetalningar! Dina försäkringsersättningar utbetalas med lönen enligt särskild tidsplan.

Postadress: ASB, 721 83 Västerås
Telefon: 021-41 40 27
Besöksadress: Domkyrkoesplanaden 7