Utbetalning av ersättning

2021

TIDPLAN FÖR KVITTOHANTERINGEN År 2021 »

Ersättning utbetalas en gång per månad via lönen. Följande datum måste kvitton vara ASB tillhanda för att ersättning ska utbetalas i kommande lön (Draka Kabel har fördröjning med en månad).


2021

Månad för utbetalning via lön Senaste datum för kvitton ASB tillhanda Senaste datum för filöverföring till bolagen
Januari 2020-12-30 2021-01-08
Februari 2021-01-29 2021-02-05
Mars 2021-02-26 2021-03-05
April 2021-03-31 2021-04-08
Maj 2021-04-30 2021-05-07
Juni 2021-05-31 2021-06-04
Juli 2021-06-24 2021-07-02
Augusti 2021-07-30 2021-08-06
September 2021-08-31 2021-09-06
Oktober 2021-09-30 2021-10-07
November 2021-10-29 2021-11-05
December 2021-11-30 2021-12-06

 

Postadress: ASB, 721 83 Västerås
Telefon: 021-41 40 27
Besöksadress: Domkyrkoesplanaden 7
Öppettider: mån-fred 09.30-15.00
Lunchstängt: 11.30-13.00