Utbetalning av ersättning

2021

TIDPLAN FÖR KVITTOHANTERINGEN År 2021 »

Ersättning utbetalas en gång per månad via lönen. Följande datum måste kvitton vara ASB tillhanda för att ersättning ska utbetalas i kommande lön (Draka Kabel har fördröjning med en månad):


2020

Lön Kvitton ASB tillhanda senast
Januari 2019-12-30
Februari 2020-01-31
Mars 2020-02-28
April 2020-03-31
Maj 2020-04-30
Juni 2020-05-29
Juli 2019-06-18
Augusti 2020-07-31
September 2020-08-31
Oktober 2020-09-30
November 2020-10-30
December 2020-11-30
Postadress: ASB, 721 83 Västerås
Telefon: 021-41 40 27
Besöksadress: Domkyrkoesplanaden 7
Öppettider: mån-fred 09.30-15.00
Lunchstängt: 11.30-13.00