Begravningshjälp


Vid dödsfall utbetalas begravningshjälp med upp till 1 000 kronor.

Från en tilläggsfond utbetalas vid dödsfall dessutom ett tillägg som från 2014-11-01 uppgår till 200 kronor per medlemsår (tidigare 120 kronor per medlemsår), dock med högst 4 000 kronor. 

ASB har andelar i Fonus som erbjuder medlemmar vissa förmåner. Kontakta ASB för mer information.

Hur gör jag för att få ersättning?

För att ersättning ska utgå ska ett dödsfallsintyg (registerutdrag) från Skatteverket sändas in till ASB, 721 83 Västerås. Om den avlidne erhållit ett försäkringsbevis så ska detta bifogas dödsfallsintyget. Försäkringsbevis skickas ut i samband med att anställning upphör om rätt finns att kvarstå i begravningsförsäkringen. Ersättningen utbetalas i dödsboets namn, antingen på utbetalningsavi eller på dödsbokonto. Om utbetalningen ska ske på dödsbokonto ska även ett kontoutdrag eller liknande bifogas som styrker att kontot tillhör dödsboet.

Postadress: ASB, 721 83 Västerås
Telefon: 021-41 40 27
Besöksadress: Domkyrkoesplanaden 7
Öppettider: mån-fred 09.30-15.00
Lunchstängt: 11.30-13.00