Omfattas jag alltid av försäkringen?

Läs mer hur det fungerar om du blir sjukskriven, tjänstledig, går i pension eller slutar av annan anledning.

Föräldraledig eller tjänstledig av annan orsak
Om du är föräldraledig så behåller du ditt medlemskap och premien kan antingen betalas direkt till ASB eller göras via löneavdrag när så är möjligt. Om det finns en skuld till ASB vid återkomst till arbetet efter ledigheten dras denna så fort detta är möjligt. I och med att du behåller ditt medlemskap har du också rätt till ersättning precis som vanligt. Detsamma gäller om du är tjänstledig av annan orsak än de som nämns i nästa stycke

Studier, utlandstjänst och militärtjänstgöring
Om du ska studera, arbeta utomlands eller göra militärtjänst så är du premiebefriad och ingen ersättning utgår från sjukvårdsförsäkringen förrän du är tillbaka i tjänst igen. Sjukvårdsförsäkringen gäller inte heller om du återvänder tillfälligt – exempelvis under ett skollov – och arbetar. Däremot kvarstår du premiebefriad i begravningsförsäkringen.

Sjukdom
Skulle du bli sjukskriven under en längre tid så är du premiebefriad så länge du inte får någon lön från Bolaget. Under sjukskrivningstiden har du rätt till samma ersättning som betalande medlemmar.

När anställningen upphör 
Om du är under 60 år och din sammanhängande medlemstid vid anställningens slut är mindre än 10 år upphör ditt medlemskap i ASB och du får inte längre kvarstå i försäkringen. Sjukvårdsförsäkringen gäller fram till sista arbetsdagen. Skulle du ha påbörjat en tandläkarbehandling som inte hunnit avslutas innan sista arbetsdagen så får du ersättning för de åtgärder som gjorts fram till sista arbetsdagen.
Om din sammanhängande medlemstid är 10 år eller mer har du rätt till återköp.
Har du däremot fått hel varaktig sjukersättning och din sammanhängande medlemstid är 10 år eller mer avslutas sjukvårdsförsäkringen men du kvarstår premiebefriad i begravningsförsäkringen.
Om du har fyllt 60 år vid anställningens slut och den sammanhängande medlemstiden är mindre än 10 år upphör ditt medlemskap i ASB och du får inte längre kvarstå i försäkringen.
Om din sammanhängande medlemstid är 10 år eller mer så upphör ditt medlemskap i sjukvårdsförsäkringen men du kvarstår premiebefriad i begravningsförsäkringen. Sjukvårdsförsäkringen gäller fram till sista arbetsdagen. Skulle du ha påbörjat en tandläkarbehandling som inte hunnit avslutas innan sista arbetsdagen så får du ersättning för de åtgärder som gjorts fram till sista arbetsdagen.

Försäkringsbevis
Försäkringsbevis skickas ut i samband med att anställning upphör om rätt finns att kvarstå premiebefriad i begravningsförsäkringen.

Postadress: ASB, 721 83 Västerås
Telefon: 021-41 40 27
Besöksadress: Domkyrkoesplanaden 7