Omfattas jag alltid av försäkringen?

Läs mer hur det fungerar om du blir sjukskriven, tjänstledig, går i pension eller slutar av annan anledning.

Skulle du bli sjukskriven under en längre tid så dras ingen ASB-avgift så länge du inte får någon lön eller annan ersättning (inklusive ASB-ersättning). Under sjukskrivningstiden har du rätt till samma ersättning som betalande medlemmar.

Om du är föräldraledig så behåller du ditt medlemskap och avgiften kan antingen betalas direkt till ASB eller göras via löneavdrag när så är möjligt. Om det finns en skuld till ASB vid återkomst till arbetet efter ledigheten dras denna så fort detta är möjligt. I och med att du behåller ditt medlemskap har du också rätt till ersättning precis som vanligt. Detsamma gäller om du är tjänstledig av annan orsak än de som nämns i nästa stycke.

Om du ska göra militärtjänst, studera eller arbeta utomlands så är du avgiftsbefriad och ingen ersättning utgår förrän du är tillbaka i tjänst igen. Försäkringen gäller inte heller om du återvänder tillfälligt – exempelvis under ett skollov – och arbetar.

Om du slutar din anställning så upphör ditt medlemskap och du får inte längre kvarstå i försäkringen. Sjukförsäkringen gäller fram till sista arbetsdagen. Skulle du ha påbörjat en tandläkarbehandling som inte hunnit avslutas innan sista arbetsdagen så får du ersättning för de åtgärder som gjorts fram till sista arbetsdagen. Har du varit anställd och medlem i mer än 10 år i följd så får du en utbetalning från begravningsförsäkringen (s.k. återköp). Om du slutar din anställning med avtalspension eller av annan anledning och har fyllt 60 år så behåller du din begravningsförsäkring om du har varit medlem under en sammanhängande period av minst 10 år.

När du går i ålderspension så utfärdas ett försäkringsbevis på begravningsbeloppet förutsatt att du varit medlem under en sammanhängande period av minst 5 år. Detsamma gäller vid sjukpension förutsatt att du har varit medlem under minst 10 år i följd.

Postadress: ASB, 721 83 Västerås
Telefon: 021-41 40 27
Besöksadress: Domkyrkoesplanaden 7
Öppettider: mån-fred 09.30-15.00
Lunchstängt: 11.30-13.00