Högkostnadsskydd


Du får ersättning för patientavgifter inom vården eller för inköp av läkemedel som berättigar som ingår i högkostnadsskyddet för vård eller läkemedel.

Ersättning för vård lämnas med högst det belopp som du måste betala för att uppnå den högkostnadsgräns som gäller enligt hälso- och sjukvårdslagen, se https://www.1177.se/sa-fungerar-varden/kostnader-och-ersattningar/hogkostnadsskydd-for-oppenvard/ för gällande beloppsgränser. Du ansvarar själv för att beloppen påförs på högkostnadskortet.

När det gäller ersättning för läkemedel så utgår det upp till gränsen för frikort enligt gällande beloppsgränser, se https://www.1177.se/behandling--hjalpmedel/behandling-med-lakemedel/att-fa-recept-och-att-kopa-lakemedel/vad-kostar-lakemedel-pa-recept/

Om du inom en period av 12 månader kommit upp till den högkostnadsgräns som gäller ska du ta ut frikort.

Viktig information

  • Det är ej tillåtet att skjuta upp uttag av frikort. Frikortet gäller under den tid som återstår av 12 månader räknat från första datumet i perioden.
Postadress: ASB, 721 83 Västerås
Telefon: 021-41 40 27
Besöksadress: Domkyrkoesplanaden 7