Sjukvårdande behandling


Du får ersättning för det belopp du betalat för sjukvårdande behandling inom den offentliga vården eller för behandling som utförts av annan vårdgivare som har vårdavtal med landstinget. Som sjukvårdande behandling räknas t ex besök hos sjukgymnast och naprapat eller provtagning.

Behandlingen måste berättiga till registrering på högkostnadskort eller liknande och omfattas av högkostnadsskyddet för vård.

Hur gör jag för att få ersättning?

För att få ut din ersättning måste du skicka in behandlingskvittot i original där namn och fullständigt personnummer (10 siffror) framgår. Skicka in kvittot till "ASB, 721 83 Västerås" alternativt med internpost om du arbetar på enhet som har internpost till ABB i Västerås. Märk i så fall kuvertet med "ASB".

Om kvittot skulle behöva lämnas till landstinget för att få ut reseersättning eller liknande så går det bra att skicka in en kopia av kvittot. Du måste dock vara tydlig med att ange att detta är orsaken till att originalkvittot inte kan skickas in.

Viktig information

Ersättning medges inte för

  • Sjukvårdande behandling som skett utomlands
  • Behandlingar som inte berättigar till registrering på högkostnadskort
  • Förebyggande hälsovård
  • Kvitton äldre än 12 månader räknat från kvittodatum
Postadress: ASB, 721 83 Västerås
Telefon: 021-41 40 27
Besöksadress: Domkyrkoesplanaden 7
Öppettider: mån-fred 09.30-15.00
Lunchstängt: 11.30-13.00