Läkarvård

Som medlem i ASB får du ersättning med det belopp som du betalat för ditt besök avseende läkarvård/sjukvårdande behandling (t ex besök hos sjukgymnast och naprapat eller provtagning) inom den offentliga vården eller av privatpraktiserande vårdgivare som har vårdavtal med regionen.

Behandlingen måste berättiga till registrering på högkostnadskort eller liknande och omfattas av högkostnadsskyddet för öppenvård. Ersättning lämnas med högst det belopp som du måste betala för att uppnå högkostnadsbeloppet.

Hur gör jag för att få ersättning?

För att få din ersättning skickar du in läkarvårds- eller behandlingskvitto i original där ditt namn och svenska personnummer framgår. Skicka in kvittot till ”ASB, 721 83 Västerås” alternativt med internpost om du arbetar på enhet som har internpost till ABB i Västerås. Märk i så fall kuvertet med ”ASB”.

Om kvittot måste lämnas till regionen för att få ut reseersättning eller liknande så går det bra att skicka in en kopia på kvittot. Du måste dock vara tydlig med att ange att detta är orsaken till att originalkvittot inte kan skickas in.

Viktig information

Ersättning medges inte för

  • Sjukhusvistelse
  • Resor
  • Läkarvård/sjukvårdande behandling som utförts i utlandet
  • Behandlingar hos naprapat, kiropraktor eller liknande såvida inte behandlingen omfattas av högkostnadsskydd och därmed berättigar till registrering på högkostnadskort eller liknande
  • Förebyggande hälsovård (till exempel friskintyg och vaccinationer)
  • Hjälpmedel, till exempel hålfotsinlägg
  • Kvitton som hänför sig till arbetsskada
  • Utebliven tid
  • Enbart kassa- eller kortköpskvitto
  • Kvitton äldre än 12 månader räknat från kvittodatum

Postadress: ASB, 721 83 Västerås Besöksadress: Domkyrkoesplanaden 7, 722 13 Västerås
Telefon: 021-41 40 27
Telefontider: må-tors 8.00 – 16.00, fre 8.00 – 15.00
Lunchstängt: 11.30 – 13.00