Läkarvård

Som medlem i ASB får du ersättning för det belopp du betalat för läkarvård inom den offentliga sjukvården eller för privatpraktiserande läkare som har vårdavtal med landstinget.

Behandlingen måste berättiga till registrering på högkostnadskort eller liknande och omfattas av högkostnadsskyddet för vård.

Hur gör jag för att få ersättning?

För att få din ersättning skickar du in läkarvårdskvittot i original där ditt namn och fullständiga personnummer (10 siffror) framgår. Skicka in kvittot till "ASB, 721 83 Västerås" alternativt med internpost om du arbetar på enhet som har internpost till ABB i Västerås. Märk i så fall kuvertet med "ASB".

Om kvittot skulle behövas lämnas till landstinget för att få ut reseersättning eller liknande så går det bra att skicka in en kopia på kvittot. Du måste dock vara tydlig med att ange att detta är orsaken till att originalkvittot inte kan skickas in.

Viktig information

Ersättning medges inte för

  • Läkarvård som skett utomlands
  • Sjukhusvistelse
  • Resor
  • Förebyggande hälsovård
  • Kvitton äldre än 12 månader räknat från kvittodatum
Postadress: ASB, 721 83 Västerås
Telefon: 021-41 40 27
Besöksadress: Domkyrkoesplanaden 7
Öppettider: mån-fred 09.30-15.00
Lunchstängt: 11.30-13.00