För att kontakta oss

Här hittar ni oss

Kontakt

ASB Försäkringsförening
Postadress: 721 83 Västerås
Besöksadress: Domkyrkoesplanaden 7
Telefon: 021-41 40 27

De medlemmar som arbetar på enheter med internpost till ABB/Västerås kan skicka post till ASB med den. Skriv ASB på kuvertet.

Personliga kontaktuppgifter

Chef och ansvarig för redovisning

Aili Ågren
Telefon: 021-41 40 27
e-mail: aili.agren@asb.se

Ersättningar och begravningshjälp

Marie Edholm
Telefon: 021-41 40 27
e-mail :marie.edholm@asb.se

Medlemsregister och avgifter

Mona Sjöblom
Telefon: 021-41 40 27
e-mail: mona.sjoblom@asb.se

Postadress: ASB, 721 83 Västerås
Telefon: 021-41 40 27
Besöksadress: Domkyrkoesplanaden 7