Glasögon och kontaktlinser


Du får ersättning för glasögon och kontaktlinser (ej solglasögon utan styrka eller arbetsglasögon) som förskrivits av läkare eller legitimerad optiker. Du får även ersättning för merkostnaden för rumsprogressiva glas i arbetsglasögon, solglasögon med styrka och reparation av glasögon. Även glasögonabonnemang ingår i försäkringen och ersättning erhålls en gång per år.

Försäkringen ersätter också korrigering av syn med hjälp av operation enligt samma regler och belopp som gäller för glasögon och kontaktlinser.

Ersättningen uppgår till ett maxbelopp på 1 500 kronor per 12-månaders period oavsett antal inköp under perioden. Perioden startar från första kvittodagen och 12 månader framåt.

Hur gör jag för att få ersättning?

Ersättning utgår mot specificerad räkning/ kvitto i original där namn och svenskt personnummer framgår.
Du får även ersättning för glasögonabonnemang och ersättning erhålls en gång per 12 månaders period. Avtalet ska skickas in tillsammans med utskrift på första betalningen. Om avtalet avser mer än ett år ska kopia på avtalet skickas in tillsammans med utskrift på första betalningen på den nya 12-månaders perioden. Avtalet måste innehålla ditt namn och personnummer..

Glasögon eller kontaktlinser som inhandlats i utlandet eller via internet ersätts om du skickar in specificerad originalräkning på svenska eller engelska där ditt namn och svenskt personnummer samt det säljande företagets namn, adress och telefonnummer framgår. Du måste i detta fall ha med ett utdrag ur journal från din optiker där styrkan på glasögonen eller kontaktlinserna framgår. Styrkan måste överensstämma med det som angivits på räkningen. Du måste också ha med ett bevis på att betalning skett och vid vilket datum detta gjordes samt beloppet i SEK. Om betalning gjorts i utländsk valuta bifogas kontokorts-/bankkortsutdrag avseende betalningen.

Viktig information

Ersättning medges inte för

  • arbetsglasögon och inte heller för del av kostnad till exempel tillägg för dyrare båge (däremot ersätts merkostnaden för rumsprogressiva glas)
  • solglasögon utan styrka
  • enbart synundersökning (ersätts endast i samband med köp av glasögon/linser)
  • enbart kassa- eller kortköpskvitto
  • kvitton äldre än 12 månader räknat från kvittodatum

Postadress: ASB, 721 83 Västerås Besöksadress: Domkyrkoesplanaden 7, 722 13 Västerås
Telefon: 021-41 40 27
Telefontider: må-tors 8.00 – 16.00, fre 8.00 – 15.00
Lunchstängt: 11.30 – 13.00