Glasögon och kontaktlinser


Du får ersättning för glasögon och kontaktlinser som förskrivits och inköpts hos läkare eller legitimerad optiker. Du får även ersättning för solglasögon med styrka, reparation av glasögon samt merkostnaden för rumsprogressiva glas i terminalglasögon. Försäkringen ersätter även korrigering av syn med hjälp av ögonoperation enligt samma regler och belopp som gäller för glasögon och kontaktlinser.

Följande gäller för glasögon eller kontaktlinser som inhandlats i utlandet eller via internet.
Du får ersättning om du skickar in specificerad originalräkning på svenska eller engelska som inköpts hos legitimerad optiker där ditt namn och/eller personnummer samt det säljande företagets namn, adress och telefonnummer framgår. Du måste i detta fall ha med ett utdrag ur journal från din optiker i Sverige där styrkan på glasögonen eller kontaktlinserna framgår. Styrkan måste överensstämma med det som angivits på räkningen. Du måste också ha med ett bevis på att betalning skett och vid vilket datum detta gjordes samt beloppet i SEK. Om betalning gjorts i utländsk valuta bifogas kontokorts-/bankkortsutdrag avseende betalningen.

Ersättning medges med ett maxbelopp på 1 500 kronor per 12-månaders period samt att antal inköp är obegränsat under motsvarande period. Perioden startar från första kvittodatum och 12 månader framåt.

Hur gör jag för att få ersättning?

För att få ut din ersättning krävs det att du skickar in specificerad räkning/kvitto i original utskrivet av en legitimerad optiker eller läkare i Sverige där ditt namn och fullständiga personnummer (10 siffror) framgår tydligt. Enbart kassakvitto gäller inte.

För köp via internet eller i utlandet krävs specificerad originalräkning på svenska eller engelska där ditt namn och/eller personnummer samt det säljande företagets namn, adress och telefonnummer framgår, ett utdrag ur journal från din optiker i Sverige där styrkan på glasögonen eller kontaktlinserna framgår samt ett bevis på att betalning skett och vid vilket datum detta gjordes samt beloppet i SEK. Om betalning gjorts i utländsk valuta bifogas kontokorts-/bankkortsutdrag avseende betalningen.

Skicka in kvittot till ”ASB, 721 83 Västerås” alternativt med internpost om du arbetar på enhet som har internpost till ABB i Västerås. Märk i så fall kuvertet med ”ASB”.

Viktig information

Ersättning medges inte för

  • Terminalglasögon och inte heller för del av kostnad till exempel tillägg för dyrare båge (däremot ersätts merkostnaden för rumsprogressiva glas).
  • Solglasögon utan styrka
  • Synundersökning ersätts endast i samband med köp av glasögon/linser.
  • Kvitton äldre än 12 månader räknat från kvittodatum
Postadress: ASB, 721 83 Västerås
Telefon: 021-41 40 27
Besöksadress: Domkyrkoesplanaden 7
Öppettider: mån-fred 09.30-15.00
Lunchstängt: 11.30-13.00