Vad ingår inte?

Nedan följer en lista på vad som inte omfattas av försäkringen:

  • Resor
  • Kostnad för sjukhusvistelse
  • Hjälpmedel som till exempel hålfotsinlägg
  • Behandlingar hos naprapat, kiropraktor eller liknande, såvida inte behandlingen berättigar till registrering på högkostnadskort eller liknande och omfattas av högkostnadsskydd
  • Förebyggande hälsovård såsom vaccinationer, mammografi, cellprov, friskintyg eller liknande
  • Kvitton som hänför sig till arbetsskada
  • Kvitton äldre än 12 månader räknat från kvittodatum och för tandvård från behandlingsperiodens slut
  • Enbart synundersökning
  • Ersättning för familjemedlemmar
  • Läkarvård, sjukvårdande behandling, läkemedel och tandvård som erhållits utomlands

Postadress: ASB, 721 83 Västerås Besöksadress: Domkyrkoesplanaden 7, 722 13 Västerås
Telefon: 021-41 40 27
Telefontider: må-tors 8.00 – 16.00, fre 8.00 – 15.00
Lunchstängt: 11.30 – 13.00