Tandvård


Du får ersättning för all tandvård som uppfyller villkoren för ersättning enligt lagen om statligt tandvårdsstöd. Detsamma gäller även för tandvårdsabonnemang som ersätts en gång per år. För att kunna få ut din ersättning krävs det att den anlitade tandläkaren är ansluten till Försäkringskassan.

ASB ersätter alla åtgärder som godkänts av Försäkringskassan, även för de tänder som Försäkringskassan inte ersätter. Tandreglering och bettskenor ersätts av ASB om de godkänts av Försäkringskassan. ASB ersätter inte kostnader för material som inte ersätts av Försäkringskassan.

Ersättning medges med 50 %.

Hur gör jag för att få ersättning?

För att få ut din ersättning krävs det att du skickar in tandvårdsräkningen i original där samtliga åtgärder som utförts står specificerade. Vid tandvårdsabonnemang ska originalavtalet skickas in. Om avtalet avser mer än ett år ska kopia skickas in en gång per år påföljande år för att du ska få ersättning. Räkningen måste innehålla namn och fullständigt personnummer (10 siffror) samt vara kvitterad. Skicka in räkningen till "ASB, 721 83 Västerås" alternativt med internpost om du arbetar på enhet som har internpost till ABB i Västerås. Märk i så fall kuvertet med "ASB".

Är räkningen inte kvitterad måste den kompletteras med betalkvitto, kopia på betalningsorder eller utdrag från Internet eller liknande.

Viktig information

Ersättning medges inte för

  • Tandvård som utförts i utlandet
  • Utebliven tid
  • Tandreglering och bettskenor som inte godkänns av Försäkringskassan
  • Material och åtgärder som inte ersätts av Försäkringskassan
  • Kvitton äldre än 12 månader från behandlingsperiodens slut
Postadress: ASB, 721 83 Västerås
Telefon: 021-41 40 27
Besöksadress: Domkyrkoesplanaden 7
Öppettider: mån-fred 09.30-15.00
Lunchstängt: 11.30-13.00