Tandvård


Du får ersättning för tandvård som uppfyller villkoren för ersättning enligt lag om statligt tandvårdsstöd. Detsamma gäller för tandvårdsabonnemang som ersätts en gång per år.

ASB ersätter för alla åtgärder som godkänts av Försäkringskassan. Det gäller även för de tänder som inte ersätts av Försäkringskassan. Tandreglering och bettskenor ersätts om de godkänts av Försäkringskassan. Kostnader för material som inte ersätts av Försäkringskassan ersätts inte heller av ASB. Den anlitade tandläkaren måste vara ansluten till Försäkringskassan.

Ersättningen uppgår till 50 %.

Hur gör jag för att få ersättning?

För att få ut din ersättning krävs det att du skickar in tandvårdsräkning/ kontantfaktura/kvitto i original där ditt namn och personnummer framgår och där samtliga åtgärder som utförts står specificerade. Är räkningen inte kvitterad måste den kompletteras med betalkvitto eller utdrag från internetbanken eller liknande.

Tandvårdsabonnemang ersätts en gång per år och avtalet ska skickas in tillsammans med utskrift på första betalningen. Om avtalet avser mer än ett år ska avtalet varje påföljande år skickas in tillsammans med utskrift på första betalningen för det nya året. Avtalet måste innehålla ditt namn och personnummer.

Viktig information

Ersättning medges inte för

  • tandreglering och bettskenor som inte godkänns av Försäkringskassan
  • material och åtgärder som inte ersätts av Försäkringskassan
  • tandvård som utförts i utlandet
  • utebliven tid
  • enbart kassa- eller kortköpskvitto
  • kvitton äldre än 12 månader från behandlingsperiodens slut
Postadress: ASB, 721 83 Västerås
Telefon: 021-41 40 27
Besöksadress: Domkyrkoesplanaden 7