Hörapparat


Du får ersättning för hörapparat som förskrivits av läkare eller utprovats av legitimerad audionom i Sverige samt införskaffats i Sverige från och med 2021-01-01. Du får även ersättning för reparation av hörapparat. Försäkringen ersätter inte för tillbehör eller förbrukningsmaterial. Inte heller för hörapparat som inköpts i utlandet.

Ersättning medges med ett maxbelopp på 1 500 kronor per 12-månaders period samt att antal inköp är obegränsat under motsvarande period. Perioden startar från första kvittodatum och 12 månader framåt.

Hur gör jag för att få ersättning?

För att få ut din ersättning krävs det att du skickar in specificerad räkning/kvitto i original utskrivet av förskrivaren i Sverige där ditt namn och fullständiga svenska personnummer (10 siffror) framgår tydligt. Enbart kassakvitto/kortköpskvitto gäller inte.

Skicka in kvittot till ”ASB, 721 83 Västerås” alternativt med internpost om du arbetar på enhet som har internpost till ABB i Västerås. Märk i så fall kuvertet med ”ASB”.

Viktig information

Ersättning medges inte för

  • tillbehör eller förbrukningsmaterial (till exempel batterier)
  • inköp i utlandet
  • kvitton äldre än 12 månader räknat från kvittodatum

Postadress: ASB, 721 83 Västerås Besöksadress: Domkyrkoesplanaden 7, 722 13 Västerås
Telefon: 021-41 40 27
Telefontider: må-tors 8.00 – 16.00, fre 8.00 – 15.00
Lunchstängt: 11.30 – 13.00